Podaję tekst łaciński modlitwy na poświęcenie Medalika św. Benedykta oraz jej własne tłumaczenie. Medalik zdobył sobie wielką popularność, lecz księża nie znają na ogół modlitwy, zastrzeżonej dawniej Benedyktynom. Warto się nią posługiwać. Warto też poświęcać wodę starą modlitwą, jak to zaleca „szef" egzorcystów ks. Gabriel Amorth. Niektóre świadectwa dotyczące skuteczności tej wody w obliczu chorób i zniewoleń szatańskich zamieściłem na tejże stronie pod nrem 15.

BENEDICTIO NUMISMATUM S. BENEDICTI


Adiutorium nostrum in Nomine Domini.

Qui fecit caelum et terram.


Exorcizo vos, numismata, per Deum Patrem omnipotentem, qui fecit caelum et terram, mare et omnia, quae in eis sunt. Omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli et omnis incursus, omne phantasma satanae, eradicare et effugare ab his numismatibus, ut fiant omnibus, qui eis usuri sunt, salus mentis et corporis: in nomine Patris omnipotentis, et Jesu Christi Filii eius, Domini nostri, et Spiritus Sancti Paracliti, et in caritate eiusdem Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est iudicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem.

R. Amen.

V. Kyrie , eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Pater noster.

V. Salvos fac servos tuos.

R. Deus meus, sperantes in te.

V. Esto nobis, Domine, turris fortitudinis.

R. A facie inimici.

V. Dominus virutem populo suo dabit.

R. Dominus benedicet populum suum in pace.

V. Mitte nobis, Domine, auxilium de sancto.

R. Et de Sion tuere nos.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.


Oremus.

Deus omnipotens, bonorum omnium largitor, supplices te rogamus, ut per intercessionem sancti Benedicti, his sacris numismatibus, litteris et characteribus a te designatis, tuam benedictionem infundas: ut omnes, qui ea gestaverint ac bonis operibus intenti fuerint, sanitatem mentis et corporis et gratiam sanctificationis atque indulgentias (nobis) concessas consequi mereantur; omnesque diaboli insidias et fraudes, per auxilium misericordiae tuae, effugere valeant, et in conspectu tuo sancti et immaculati appareant.

R. Amen.

Oremus.

Domine Jesu Christe, qui voluisti pro totius mundi redemptione de Virgine nasci, circumcidi, a Judaeis reprobari, Judae osculo tradi, vinculis alligari, spinis coronari, clavis perforari, inter latrones crucifigi, lancea vulnerari, et tandem in Cruce mori: per hanc tuam sanctissimam passionem humiliter exoro; ut omnes diabolicas insidias et fraudes expellas ab eo, qui nomen sanctum tuum, his litteris ac characteribus a te designatis, devote invocaverit, et eum ad salutis portum perducere digneris: Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

R. Amen.

Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super haec numismata ac ea gestantes, et maneat semper.

R. Amen.

(Deinde Sac. aspergit numismata aqua benedicta).


Exorcismus in Numismate inscriptus:

Crux sancta sit mihi lux, non draco sit mihi dux.

Vade retro satana, nunquam suade mihi vana.

Sunt mala quae libas. Ipse venena bibas.

POŚWIĘCENIE MEDALIKÓW ŚWIĘTEGO BENEDYKTA

K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

Obejmuję te medaliki egzorcyzmem w imię Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba, ziemi i morza oraz wszystkiego, co je napełnia. Niech pokonana zostanie oraz oddalona od tych medalików wszelka moc przeciwnika oraz jego wojska, jak też wszystkie napaści i ułudy szatańskie. Niech przyczynią się do zbawienia duszy i ciała wszystkich, którzy będą je nosić. W Imię Wszechmogącego Boga Ojca, Jezusa Chrystusa , Jego Syna a naszego Pana oraz Ducha Świętego Pocieszyciela; dzięki miłości tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych oraz świat przez ogień.

W. Amen.

K. Panie, zmiłuj się nad nami.

W. Panie…

K. Chryste, zmiłuj się nad nami.

W. Chryste…

K. Panie, zmiłuj się nad nami.

W. Panie…

K. Ojcze Nasz…

K. Zbaw sługi swoje

W. Którzy Tobie, mój Boże, ufają.

K. Bądź dla nas, Panie, wieżą obronną

W. Przeciw zakusom nieprzyjaciela.

K. Pan obdarzy swój lud mocą

W. Pan ześle na swój lud błogosławieństwo pokoju.

K. Ześlij nam, Panie, pomoc z przybytku swego

W. I ze Syjonu racz nas bronić.

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami

W. I z duchem twoim.

Módlmy się.

Boże Wszechmogący, Dawco wszelkiego dobra, pokornie Cię prosimy, byś przez orędownictwo świętego Benedykta zesłał swoje błogosławieństwo na te medaliki, opatrzone za Twoim natchnieniem literami i znakami. Niech wszyscy, którzy będą je nosić i pełnić dobre czyny, otrzymają zdrowie duszy i ciała, łaskę wspomagającą ich w dążeniu do świętości, jak też naznaczone odpusty. Niech dzięki Twemu miłosierdziu unikną zdradliwych zasadzek szatańskich i staną przed Twym obliczem święci i nieskalani.

W. Amen.

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty dla odkupienia świata narodziłeś się z Dziewicy, przeżyłeś obrzezanie, odrzucenie przez Żydów, zdradliwy pocałunek Judasza, skrępowanie więzami, ukoronowanie cierniem, przybicie gwoźdźmi do krzyża, ukrzyżowanie pomiędzy łotrami i śmierć na krzyżu. Przez tę Twoją najświętszą mękę pokornie proszę, abyś oddalił wszystkie szatańskie zasadzki i podstępy od tego, kto pobożnie będzie wzywał Twego najświętszego Imienia przy użyciu słów przez Ciebie wskazanych, byś też raczył doprowadzić go do portu zbawienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Błogosławieństwo wszechmogącego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na te medaliki oraz na tych, którzy będą je nosić i pozostanie na zawsze.

W. Amen.

(Pokropienie wodą święconą).


Egzorcyzm, którego pierwsze (łacińskie) litery widnieją na Medaliku św. Benedykta:

Światłem niech będzie mi Krzyż Święty, a nigdy wodzem smok przeklęty.

Idź precz szatanie, duchu złości, nigdy mnie nie kuś do marności.

Złe to, co proponujesz mi. Sam swoją truciznę pij!


ORDO AD FACIENDAM AQUAM BENEDICTAM

(Collectio Rituum, Katowice 1963, s. 205 ns.)


V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

R. Który stworzył niebo i ziemię.

Exorcismus aquae:

Ezorcizo te, creatura aquae, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Iesu Christi, Filii eius, Domini nostri, et in virtute Spiritus Sancti: ut fias aqua exorcizata ad affugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem eiusdem Domini nostri Iesu Christi, qui venturus est iudicare vivos et mortuos et saeculum per ignem.

R. Amen

Módlmy się.

Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludzkiego, przybądź miłościwie na wezwanie nasze i zlej moc Swego błogosławieństwa na ten żywioł, przeznaczony do wielorakich oczyszczeń. Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy i odwraca choroby; a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posiadłościach wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze; niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga; jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

POWRÓT