WSPÓLNA W SZKOLE MODLITWA NAUCZYCIELI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

(wersja dla szkoły podstawowej)

Poniedziałek

Najświętsza Maryjo Dziewico, wszyscy Aniołowie i Święci! Jedynym Waszym pragnieniem jest przyczynić się do jak największej chwały Bożej. My również w naszej pracy, dzisiaj i przez cały tydzień, chcemy kierować się tym samym pragnieniem. Wzmacniajcie swoim wstawiennictwem nasze siły fizyczne i duchowe, powiększajcie miłość Boga i bliźniego w naszych sercach, aby to pragnienie mogło się urzeczywistnić. Wyproście nam również u Boga jak najwyższy stopień łaski uświęcającej, tego daru dla czystych serc, a także obfitość łask uczynkowych. Otoczeni Waszą niewidzialną obecnością i Waszą modlitwą - z zapałem rozpoczynamy naszą niełatwą pracę DLA JAK NAJWIĘKSZEJ CHWAŁY BOGA (żegnamy się głośno) OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Wtorek

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś nam, swoim uczniom: „Gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Imię Moje, tam jestem pośród nich". Wypełnij dzisiaj wobec nas tę swoją obietnicę, gdy w Twoje Imię rozpoczynamy naszą pracę, i bądź z nami w każdej klasie i w całej szkole. Przepraszamy Cię, że zbyt łatwo zapominaliśmy o Twoim zapewnieniu: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie", a Twój krzyż na ścianie nie zawsze przypominał nam Ciebie. Gdy jesteś z nami i umacniasz nas, stajemy się silni, mądrzy i cierpliwi. Dziękujemy Ci, Najlepszy Nauczycielu, za Twoją obecność i za Twoje błogosławieństwo, którego nam udzielasz. (Żegnamy się głośno:) W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Środa

O Jezu, Ty powiedziałeś swoim uczniom: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie"; Ty brałeś je w objęcia i błogosławiłeś je. Prosimy Cię, uczyń to samo dzisiaj w naszej szkole: weź w objęcia dzieci (lub: młodzież, powierzona..., trudna... itd.), powierzone naszej opiece, ogarnij je swoją miłością i pobłogosław je. W szczególny sposób wprowadzamy do mieszkania Twego Miłosiernego Serca dzieci trudne. Rozkaż szatanowi, by nie miał do nich przystępu zarówno w szkole, jak i w ich życiu towarzyskim i rodzinnym; by wolne od jego napaści nie gorszyły innych i nie przeszkadzały, lecz stały się Twoimi prawdziwymi uczniami, otwartymi na Twoją miłość i łaskę. Wdzięczni za to, że wysłuchujesz naszej modlitwy i nam błogosławisz - z większą energią i ufnością wyruszamy do naszej pracy (żegnamy się głośno:) W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Czwartek

Nauczycielu Dobry, nasz Mistrzu i Przewodniku po drogach życia, Jezu Chryste! Ty jesteś, według Twoich słów, odwieczną Prawdą. Powołałeś nas do tego, byśmy uczyli prawdy o świecie, o życiu, o człowieku i o jego sposobach wypowiadania się w słowie, dźwięku, kształcie i barwie. Wprowadzając naszych uczniów w tajniki prawdy - chcemy zbliżać ich do Ciebie, a Ty pociągnij ich ku Sobie po śladach także Dobra i Piękna, widocznych w całym Twym wszechświecie. Ty wiesz, o Panie, jakich trzeba użyć sposobów, aby te Twoje najwyższe wartości stały się dla nich pociągające. Pomnażaj w nas umiejętność odkrywania tych sposobów, gdy nas posyłasz do pracy, umacniając swoim błogosławieństwem (żegnamy się głośno:) W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Piątek

Wszyscy staramy się być jak najlepszymi Twoimi uczniami, o Chryste. Zbliża się ostatni nasz egzamin, który będzie spojrzeniem na całe nasze życie w świetle Twojej najwyższej i bezwzględnej Prawdy. „Ocena", którą nam wystawisz, zadecyduje o całej naszej wieczności... Już teraz przepraszamy Cię z pokorą za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania i błagamy o miłosierdzie nad nami, pomni na Twoją straszną groźbę pod adresem tych, „którzy by zgorszyli choćby jednego z tych małych"... Prosimy Cię również z ufnością za tych naszych dawnych nauczycieli i wychowawców, którzy już przeszli przez Twój „egzamin" i nie otrzymali najlepszej oceny - za cierpiących w czyśćcu. Prosimy Cię przez zasługi Twojej Męki: WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE, (wszyscy:) A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI (trzy razy. W dniach związanych z bardziej intensywnym lub bolesnym wspomnieniem, a nawet w każdym tygodniu, można zamiast WIECZNY ODPOCZYNEK zmówić:) P: (P= Prowadzący) Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, W: (W = wszyscy) I POCZĘŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO. P: Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. W: ŚWIĘTA MARYJO, MATKO BOŻA, MÓDL SIĘ ZA NAMI GRZESZNYMI TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI NASZEJ. AMEN. P: Oto ja służebnica Pańska, W: NIECH MI SIĘ STANIE WEDŁUG SŁOWA TWEGO. P: Zdrowaś Maryjo... W: ŚWIĘTA MARYJO... P: A Słowo Ciałem się stało, W: I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI. P: Zdrowaś Maryjo... W: ŚWIĘTA MARYJO... P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, W: JAK BYŁA NA POCZĄTKU, TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. P: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie W: A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI (Wieczny odpoczynek - 3 razy).


(Uwaga: Wpisaniem dni tygodnia posłużono się w celu uporządkowania modlitw. Można zmieniać ten porządek zgodnie z własnym upodobaniem).


 

WSPÓLNA W SZKOLE MODLITWA NAUCZYCIELI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

(wersja dla szkoły ponadpodstawowej)

Poniedziałek

Najświętsza Maryjo Dziewico, wszyscy Aniołowie i Święci! Jedynym Waszym pragnieniem jest przyczynić się do jak największej chwały Bożej. My również w naszej pracy, dzisiaj i przez cały tydzień, chcemy kierować się tym samym pragnieniem. Wzmacniajcie swoim wstawiennictwem nasze siły fizyczne i duchowe, powiększajcie miłość Boga i bliźniego w naszych sercach, aby to pragnienie mogło się urzeczywistnić. Wyproście nam również u Boga jak najwyższy stopień łaski uświęcającej, tego daru dla czystych serc, a także obfitość łask uczynkowych. Otoczeni Waszą niewidzialną obecnością i Waszą modlitwą - z zapałem rozpoczynamy naszą niełatwą pracę DLA JAK NAJWIĘKSZEJ CHWAŁY BOGA (żegnamy się głośno) OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Wtorek

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś nam, swoim uczniom: „Gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Imię Moje, tam jestem pośród nich". Wypełnij dzisiaj wobec nas tę swoją obietnicę, gdy w Twoje Imię rozpoczynamy naszą pracę, i bądź z nami w każdej klasie i w całej szkole. Razem z Tobą niech nam towarzyszy Najświętsza Maryja Dziewica, święty Jan Bosko, patron wychowawców, święty Stanisław Kostka i inni Patronowie młodzieży. Przepraszamy Cię, że zbyt łatwo zapominaliśmy o Twoim zapewnieniu: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie", a Twój krzyż na ścianie nie zawsze przypominał nam Ciebie. Gdy jesteś z nami i umacniasz nas, stajemy się silni, mądrzy i cierpliwi. Dziękujemy Ci, Najlepszy Nauczycielu, za Twoją obecność i za Twoje błogosławieństwo, którego nam udzielasz. (Żegnamy się głośno:) W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Środa

O Jezu, Ty powołałeś kiedyś do grona apostołów i uczniów wielu ludzi młodych, darząc ich zaufaniem. Dzisiaj ustami Papieża nazywasz młodzież „swoją nadzieją". Wiek ten jednak, otwarty na prawdziwe wartości, nie jest wolny od błędów i rozczarowań. Chęć upodobnienia się do „idoli" oraz pogoń za modą niszczą młode dusze i wypaczają sumienia, zwłaszcza w rodzinach żyjących z dala od Ciebie. W szczególny sposób powierzamy Ci młodzież trudną i największe trudności przeżywającą. Rozkaż szatanowi, by nie miał do niej przystępu zarówno w szkole, jak i w jej życiu towarzyskim i rodzinnym; by wolna od jego napaści, nie była zgorszeniem dla innych, a dla nas źródłem stałego napięcia i zmęczenia. Niech młodzi staną się Twoimi prawdziwymi uczniami, otwartymi na Twoją miłość i łaskę. Wdzięczni za to, że wysłuchujesz naszej modlitwy i nam błogosławisz - z większą energią i ufnością wyruszamy do naszej pracy (żegnamy się głośno:) W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Czwartek

Nauczycielu Dobry, nasz Mistrzu i Przewodniku po drogach życia, Jezu Chryste! Ty jesteś, według Twoich słów, odwieczną Prawdą. Powołałeś nas do tego, byśmy uczyli prawdy o świecie, o życiu, o człowieku i o jego sposobach wypowiadania się w słowie, dźwięku, kształcie i barwie. Wprowadzając naszych uczniów w tajniki prawdy - chcemy zbliżać ich do Ciebie, a Ty pociągnij ich ku Sobie po śladach także Dobra i Piękna, widocznych w całym Twym wszechświecie. Ty wiesz, o Panie, jakich trzeba użyć sposobów, aby te Twoje najwyższe wartości stały się dla nich pociągające. Pomnażaj w nas umiejętność odkrywania tych sposobów, gdy nas posyłasz do pracy, umacniając swoim błogosławieństwem (żegnamy się głośno:) W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Piątek

Wszyscy staramy się być jak najlepszymi Twoimi uczniami, o Chryste. Zbliża się ostatni nasz egzamin, który będzie spojrzeniem na całe nasze życie w świetle Twojej najwyższej i bezwzględnej Prawdy. „Ocena", którą nam wystawisz, zadecyduje o całej naszej wieczności... Już teraz przepraszamy Cię z pokorą za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania i błagamy o miłosierdzie nad nami, pomni na Twoją straszną groźbę pod adresem tych, „którzy by zgorszyli choćby jednego z tych małych"... Prosimy Cię również z ufnością za tych naszych dawnych nauczycieli i wychowawców, którzy już przeszli przez Twój „egzamin" i nie otrzymali najlepszej oceny - za cierpiących w czyśćcu. Prosimy Cię przez zasługi Twojej Męki: WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE, (wszyscy:) A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI (trzy razy. W dniach związanych z bardziej intensywnym lub bolesnym wspomnieniem, a nawet w każdym tygodniu, można zamiast WIECZNY ODPOCZYNEK zmówić:) P: (P= Prowadzący) Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, W: (W = wszyscy) I POCZĘŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO. P: Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. W: ŚWIĘTA MARYJO, MATKO BOŻA, MÓDL SIĘ ZA NAMI GRZESZNYMI TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI NASZEJ. AMEN. P: Oto ja służebnica Pańska, W: NIECH MI SIĘ STANIE WEDŁUG SŁOWA TWEGO. P: Zdrowaś Maryjo... W: ŚWIĘTA MARYJO... P: A Słowo Ciałem się stało, W: I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI. P: Zdrowaś Maryjo... W: ŚWIĘTA MARYJO... P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, W: JAK BYŁA NA POCZĄTKU, TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. P: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie W: A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI (Wieczny odpoczynek - 3 razy).


(Uwaga: Wpisaniem dni tygodnia posłużono się w celu uporządkowania modlitw. Można zmieniać ten porządek zgodnie z własnym upodobaniem. Modlitwy są, od kilku już lat, "przetestowane" przez nauczycieli, którzy doświadczają żywej obecności Chrystusa Pana w swojej szkole. Wszak sam obiecał swoją szczególną obecność wśród zgromadzonych w Jego Imię).

POWRÓT