Są to 16-stronicowe broszury, zawierające rozdziały (o tych samych tytułach, lecz nieco uzupełnione) z II tomu książki W Szkole Krzyża. Rozeszły się w ciągu 10 lat w znacznym nakładzie, przynosząc owoce wielu nawróceń.

Autor nie powiela znanego szablonu, według którego alkoholizm jest uznawany za „nieuleczalną chorobę”, lecz widzi w nim głównie zniewolenie przez szatana. Otwiera przed bliskimi zniewolonego oraz przed nim samym cały arsenał „broni” i uczy ich zastosowania, do najskuteczniejszych zaliczając podjęcie osobistego krzyża o charakterze apostolskim. Dzięki niemu, a także innym omówionym środkom (wśród nich terapia czy odpowiednia dieta też są ważne, lecz dopiero na samym końcu, po załamaniu się głównego ataku piekła), w krótkim czasie zniewolony może stać się apostołem w swoim środowisku, pomagając wyrwać się z niewoli swoim znajomym.

 

POWRÓT