Siedlce 2000 r., brosz. stron 75, nakład wyczerpany. Poradnik był z zasady rozpowszechniony tylko w regionie, w którym powstał. Gdyby komuś zależało na dodruku, niech to zasygnalizuje.

Ze wstępu Promotora Różańca świętego w Polsce, o. Szymona Niezgody OP:

«Książka Koło Żywego Różańca stanowi kopalnię nauki o Żywym Różańcu. Może się przyczynić do urzeczywistnienia pragnień Matki Bożej Fatimskiej: „Odmawiajcie codziennie Różaniec!” Może być pomocą dla zelatorów, duszpasterzy, katechetów oraz wszystkich członków Żywego Różańca. Szczególna wdzięczność należy się Autorowi za praktyczne pouczenia i uwagi odnośnie do takiego akcentowania i recytowania modlitw różańcowych, aby uniknąć niechlujstwa językowego. Do Pana Boga i Maryi należy przemawiać pięknym językiem, zwłaszcza publicznie. Trzeba także uwzględnić fakt, że bracia słuchają naszej modlitwy różańcowej – nie możemy zrażać ich do niej, lecz pociągać.

Niech Maryja, Matka Pięknej Miłości i Miłosierdzia, Królowa Różańca Świętego, sprawi w Roku Jubileuszowym, aby w naszych parafiach zakwitły wspaniałe ogrody różane – ogrody Żywego Różańca dzieci, młodzieży, matek i ojców. Niech przyczyni się do tego Koło Żywego Różańca, opracowane z taką miłością i oddaniem».

SPIS TREŚCI

Wstęp 5

Od autora 9

Rozdział I. Kilka słów o Różańcu 12

Rozdział II. Przymioty i zadania zelatora 18

Rozdział III. Członkowie Koła Żywego Różańca 27

Rozdział IV. Comiesięczne spotkania KŻR 35

1. Czas organizowania spotkań 35

2. Miejsce 37

3. Schemat spotkania 42

    A. Zawiązanie kręgu 42

    B. Odnotowanie obecności 42

    C. Modlitwa wstępna 43

    D. Wprowadzenie 45

    E. Pobożne czytanie 46

    F. Modlitwa wspólnotowa 49

    G. Czytanie Pisma Świętego 51

    H. Rozważanie tajemnicy Różańca 52

        a. Tajemnica czy część? 52

        b. Która to ma być tajemnica? 53

        c. Zapowiedź tajemnicy 55

        d. Sztuka prowadzenia głośnej modlitwy 57

        e. Jakie modlitwy po tajemnicy Różańca? 61

    I. Wymiana tajemnic 63

    J. Zakończenie spotkania 66

Rozdział V. Propozycje wykraczające poza ramy zmianki 67

Zakończenie 71

Niektóre z obietnic Matki Bożej 72

Wykaz odpustów zupełnych, udzielonych KŻR 73

Ceremonia przyjęcia do Żywego Różańca 74

Formularz delegacji do pozyskiwania członków KŻR 75

POWRÓT