TOM I:  OD ZROZUMIENIA DO PODJĘCIA KRZYŻA

 

1. SZKOŁA APOSTOLSTWA POPRZEZ KRZYŻ W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1. Nasz obowiązek apostolstwa przez krzyż – współzbawiania bliźnich z Chrystusem. 2. Apostolstwo przez krzyż w wypowiedziach papieży. 3. Znoszenie cierpień a krzyż. 4. Na czym naprawdę polega niesienie krzyża? 5. Stała gotowość na “ukrzyżowanie”.6. Nasz krzyż jako “czyściec na ziemi”. 7. Krzyż niesiony w grzechu ciężkim…? 8. Krzyż a dobrowolne umartwienia. 9. “Boję się ciężaru nie do uniesienia… Czy nie ma innej drogi?” 10. Krzyż jako broń w walce z szatanem o dusze. 11. Ruchy propagujące ideę osobistego krzyża a Szkoła Krzyża (SK). 12. Oddanie się Matce Bożej a ofiarowanie się Bogu. 13. Protestanci a SK. 14. “Obowiązkowe” modlitwy w SK? 15. Ponawianie aktu ofiarowania się Bogu.

2. Z LISTÓW: PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

16. Dlaczego Szkoła Krzyża nie wszystkich pociąga? 17. Krzyż i… radość? (“Ramiona serca”). 18. Nawracanie milczeniem…? 19. Życie na co dzień w łasce uświęcającej – luksus dla nielicznych? 20. SK – dla zdrowych i cieszących się życiem? 21. Bać się – może nie, ale czy nie lepiej z tym krzyżem ostrożnie…? 22. Skąd i dlaczego to określenie: “dusze-ofiary”? 23. Jak to jest z tym zbawieniem, odkupieniem oraz zasługą na niebo? 24. Czy czasem SK nie przeakcentowuje apostolstwa przez krzyż?

3. NATURA LUDZKA WOBEC CIERPIENIA I KRZYŻA

25. Nadzieja na lepszą przyszłość osobistą – źródłem mocy dla nas. 26. Nadzieja na lepszą przyszłość całego świata. 27. Jak Bóg i ludzie wspierają nas na drodze krzyża. 28. Częsta Komunia święta. 29. Rozważanie Męki Pańskiej.

4. MIGAWKI Z LISTÓW, TELEFONÓW I SPOTKAŃ

30. Wszyscy uczniowie SK wspierani ofiarą Mszy świętej.31. Czy podjęcie krzyża zamyka drogę do modlitwy o uzdrowienie? 32. Bóg sam “powołuje” do SK…? 33. Jeszcze o umartwieniach. 34. Po raz trzeci o lęku przed cierpieniem. 35. Trudności z rannym wstawaniem i nie tylko. 36. Woń chorego – piękną wonią Chrystusa. 37. Czytajmy “lekcje” SK chorym. 38. Pomóżmy w uwolnieniu Giovanny. 39. Kilka głosów z nutą entuzjazmu. 40. Myśli-notatki z mojego klęcznika.

5. MIĘDZY NAMI, UCZNIAMI SZKOŁY KRZYŻA

41. “Zapisywanie się” do SK…? 42. Piszą do mnie, dzwonią, oczekują… 43. Woda egzorcyzmowana. 44. “Każda pliszka swój ogonek chwali”… 45. Włączmy się do Nieustającego Różańca. 46. Pytanie o List z piekła. 47. Szczypta poezji. 48. Idźmy z pokorą drogą heroiczną…

6. NOWENNA PRZED DNIEM OFIAROWANIA SIĘ BOGU.

POWRÓT