Jest to niezwykle prosty (na 40 stronach) program dążenia do świętości, częściowo oparty na radach św. Jana Bosko, zaproponowany dzieciom i młodzieży. Jak się wydaje, takiego jasno i krótko sformułowanego programu dzisiaj brak, choć refren „Arki Noego” łatwo wpada w ucho i u niektórych budzi refleksje: „Taki mały, taki duży (chudy, gruby itd.) może świętym być!” Ktoś powie: są przecież programy katechetyczne… Owszem, ale rozłożone na lata, nie dają oparcia dla łatwego sformułowania odpowiedzi na pytanie, które postawił swojemu wychowawcy, właśnie św. Janowi, jego wychowanek św. Dominik Savio: „Co zrobić, żeby w krótkim czasie zostać świętym?” Otrzymał odpowiedź w trzech punktach, omówionych w tej książce i popartych przykładami. Czwarty z nich, może główny, sformułowano w ten sposób: „Staraj się być jak Najświętsze Dziecię Jezus”.

Część II, nieco obszerniejsza, zawiera wybór 14 snów-wizji św. Jana Bosko, dającym także dorosłym wiele do myślenia. Ten wielki wychowawca i patron wychowawców posługiwał się owym środkiem – opowiadaniem swoich nocnych przeżyć, będących owocem wyjątkowego charyzmatu – by osiągać konkretne cele, skuteczniej oddziaływać na chłopców. Jego charyzmat może i powinien także dzisiaj służyć Kościołowi pielgrzymującemu.

 

POWRÓT