Gdyby ktoś umiał mi wskazać litanię do św. Jana Apostoła, chętnie z niej skorzystam. Sam nigdzie takiej nie znalazłem, więc spróbowałem napisać własną. W niektórych wersetach wykorzystałem myśli, zawarte w litanii (również własnej) pani Ewy Allan, Polki mieszkającej w Anglii. To właśnie ona sprowokowała mnie do napisania poniższego tekstu.

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże -

Duchu Święty Boże -

Święta Trójco, Jedyny Boże -

Święta Maryjo - módl się za nami.

Święci Apostołowie i Ewangeliści - módlcie się za nami.

Święty Janie Apostole - módl się za nami.

Przygotowany przez świętego Jana Chrzciciela na przyjście Mesjasza -

Umiłowany uczniu Mistrza z Nazaretu -

Wzorze młodych, idących za Jezusem -

Czysty i niewinny na wzór Baranka Bożego -

Najpokorniejszy z wybranych przez Pana -

Najzdolniejszy i najpilniejszy ze słuchaczy i naśladowców Jezusa -

Gorliwy rybaku dusz ludzkich -

„Synu gromu", zapalczywy obrońco tego, co Boże i święte -

Ewangelisto, jak orzeł wzlatujący ponad zasłonę materii -

Teologu, przenikliwy w zgłębianiu Bożych tajemnic -

Głosicielu Słowa, które ciałem się stało i zamieszkało między nami -

Natchniony piewco Boga, który jest Miłością -

Przewodniku szukających Źródła wody żywej i Chleba życia -

Świadku Życia, które objawiło się i którego dotykały twoje ręce -

Zwiastunie prawdziwej Światłości, oświecającej każdego człowieka -

Zapatrzony w chwałę Mesjasza - Cudotwórcy z Kany Galilejskiej -

Nauczycielu pokładających ufność w pomocy Maryi - orędowniczki z Kany -

Wierny świadku tajemnic Wieczernika -

Powierniku Serca Jezusowego, pełnego czułości i miłosierdzia -

Najmężniejszy z Apostołów -

Najwierniejszy towarzyszu Jezusa na trzech górach: chwały, udręki i śmierci -

Podporo Jezusa i Maryi na straszliwej drodze krzyżowej -

Wspomożycielu dusz-ofiar, apostołujących za cenę osobistego krzyża -

Pierwszy z synów Maryi, zrodzonych w męce Golgoty -

„Testamentem z krzyża" ustanowiony opiekunem świętej Bożej Rodzicielki -

Świadku zbawczego obmycia ziemi Krwią i Wodą z przebitego serca Jezusa -

Miłosierny dla grzeszników, którym wskazujesz Rzecznika u Ojca -

Orędowniku i nauczycielu Kościoła walczącego z Antychrystem -

Proroku, który odsłaniasz Kościołowi tajemnice jego przyszłości -

Przyjacielu idących ochoczo i bez zastrzeżeń w ślady Mistrza -

Orędowniku niebieski, przepełniony miłością do wszystkich ludzi -

Przewodniku na drogach świętości -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, święty Janie Apostole,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj z miłością na znakomity filar Kościoła - na świętego Jana Apostoła, i na jego orędownictwo za nami. Spraw, aby Twój lud pielgrzymujący, karmiąc się Twoim Słowem i Chlebem Życia, za wstawiennictwem umiłowanego ucznia Jezusa zniszczył dzieła szatana i osiągnął pełnię świętości i łaski, a wprowadzony przed Tron Baranka, mógł Mu śpiewać wieczne „Alleluja". Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

POWRÓT