Jest to tekst wykładu, wygłoszonego na Kongresie Mariologicznym.

Zamieszczony został w: Nosicielka Ducha - Pneumatofora. Materiały Kongresu Mariologicznego, Jasna Góra, 18-23 sierpnia 1996 r. Red. Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s. 253-264.

Trzonem wykładu jest zrelacjonowanie owoców pracy autora, które pięć lat wcześniej zostały ujęte w ramy rozprawy doktorskiej. We wnioskach szczegółowych autor dotyka wątka eschatologicznego: fatimskiej zapowiedzi tryumfu Niepokalanego Serca Maryi, jak też wydźwięku postulatów Jana Pawła II, związanych z Wielkim Jubileuszem Odkupienia. Papież spodziewa się "nowej wiosny życia chrześcijańskiego", postuluje "ponowne odkrycie obecności Ducha Świętego, który działa w Kościele". Refleksja nad mariologią oraz pneumatologią Bułgakowa i Kolbego pozwala na pogłębienie tego wątka.

 

POWRÓT